Konsultacje psychologiczne dla rodzin – Warszawa

Prowadzimy konsultacje psychologiczne dla rodzin. Warszawa jest miastem, w którym zlokalizowana jest Poradnia Psychologiczna Od Nowa, jednak dogodny dojazd sprzyja odwiedzaniu naszej placówki również przez klientów z okolicznych miejscowości. Konsultacje psychologiczne dla rodzin są formą terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Rodzinę łączą wzajemne relacje i wspólne oddziaływanie, a problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny. Zapewniamy także pomoc psychologiczną dla kobiet w ciąży w Warszawie, które czują potrzebę porozmawiania ze specjalistą o sytuacji, z jaką się mierzą.

Psychoterapia dla rodzin

Konsultacje psychologiczne dla rodzin nazywane są także terapią rodzinną i polegają na rozmowie członków rodziny z terapeutą o trudnościach w relacjach. Spotkania mają na celu rozpoznanie źródeł problemów, przyczyn braku komunikacji, poczucia braku zrozumienia, nieumiejętności rozwiązywania konfliktów, stawiania oczekiwań czy ustalania granic.

Kiedy warto skorzystać z konsultacji psychologicznych dla rodzin?

Konsultacje psychologiczne dla rodzin skierowane są do osób, które czują, że ich relacje uległy rozluźnieniu bądź niezrozumieniu. Pomagamy także rodzinom, którym przyszło zmierzyć się z trudnymi przeżyciami, jak na przykład śmierć lub choroba członka rodziny albo nagłe problemy finansowe. Na konsultacje zapraszamy także rodziny, które odczuwają trudności dotyczące różnic pokoleniowych, problemów wychowawczych czy odnalezieniem się w nowym etapie życia.

 

Specjalista prowadzący